کتاب مسئولیت و سازندگی

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

وضعیت نشر: منتشر شده

صفحات: 360

قیمت: 164000 ریال

روش تربیتی اسلام

اين کتاب در دو جلد و ده فصل تهيه و تنظيم و چاپ شده و موضوع کلی‌اش تربيت اسلامی است.

در جلد اول اين نوشته از مسؤوليت و زيربناهای آن، تربيت و مفهوم آن، مربی و ويژگی‌هايش، روش تربيتی و شناخت، جهان بينی اسلامی و… سخن به ميان آمده است.

در جلد دوم نیز روحیه‌های مختلف انسان بررسی شده‌ و روش‌های برخورد با هر روحیه نشان داده شده‌اند.

آنان که به دنبال طرحی کلی و کوتاه از اسلام هستند، به جهان‌بينی اسلامیِ اين کتاب مراجعه نمايند. استاد در شانزده صفحه، نمایی جامع و دقیق و کوتاه از اسلام، ارائه داده است.

این کتاب، اولین و مهمترین اثر استاد صفایی است؛ چرا که شالوده تمام اندیشه او را می‌توان در آن دید.

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group