کتاب مسئولیت و سازندگی

مؤلف: استاد علی صفایی حائری

وضعیت نشر: منتشر شده

صفحات: 360

قیمت: 164000 ریال

روش تربیتی اسلام

اين کتاب در دو جلد و ده فصل تهيه و تنظيم و چاپ شده و موضوع کلی‌اش تربيت اسلامی است.

در جلد اول اين نوشته از مسؤوليت و زيربناهای آن، تربيت و مفهوم آن، مربی و ويژگی‌هايش، روش تربيتی و شناخت، جهان بينی اسلامی و… سخن به ميان آمده است.

در جلد دوم نیز روحیه‌های مختلف انسان بررسی شده‌ و روش‌های برخورد با هر روحیه نشان داده شده‌اند.

آنان که به دنبال طرحی کلی و کوتاه از اسلام هستند، به جهان‌بينی اسلامیِ اين کتاب مراجعه نمايند. استاد در شانزده صفحه، نمایی جامع و دقیق و کوتاه از اسلام، ارائه داده است.

این کتاب، اولین و مهمترین اثر استاد صفایی است؛ چرا که شالوده تمام اندیشه او را می‌توان در آن دید.

سومین کتاب از این مجموعه، «تربیت فرزند» است که حضرت استاد(ره) برای اولین بار با ایجاد طبقه‌بندی دقیق در مسأله تربیت فرزند، راه را برای درک مسیر صحیح تربیت روشن کرده‌اند و می‌فرماید: والدین تنها باید استعدادهای درونی فرزند خود را شکوفا کنند که ما از آن به «آبیاری زمین وجود کودک» تعبیر می‌کنیم، زمین وجودی کودک آماده است، بذر هم آماده است، در این حال والدین اگر به این زمین آب ندهند، خیانت کرده‌اند.

دومین کتاب از این مجموعه، «مبانی تربیت» است که در آن اصول و مبانی خودسازی و دیگرسازی بیان می‎شود، حاج آقا مجتبی تهرانی در جایی از این بیانات می‌فرماید: اگر انسان بخواهد از نقایصش پاک شود و سیر تکاملی داشته باشد، نباید سلیقه‌ای عمل کند؛ طبیب ما و دستورات او «شرع» است.

اولین کتاب از این مجموعه  «تأدیب نفس» است که در آن حضرت استاد(ره) به بررسی ابعاد مختلف تربیت فردی و اجتماعی از دیدگاه علمای اخلاق و عرفان پرداخته‏‌اند. ایشان می‌فرماید: امام‌علی(ع) هنگام مراجعت از جنگ صفین نامه مفصّلی به امام حسن(ع) نوشتند که در بخشی از آن آمده است: من پیش از آن که دلت سخت شود و عقل و خردت گرفتار شود، به ادب کردن تو مبادرت ورزیدم.

پژوهش این کتاب از روش استنباطی و اجتهادی رایج در فقه شیعی، بهره برده و اساسی‌ترین دستاورد آن، عبارت‌اند از: نظام بایدونبایدهای رفتاری...
نویسنده کتاب تربیت فرزند با رویکرد فقه تربیتی، علیرضا اعرافی است که تحقیق و نگارش آن توسط سیدنقی موسوی و انتشار آن توسط انتشارات موسسه اشراق و عرفان صورت گرفته است. هدایت فرایند تربیت، ضرورتی است که دانش‌هایی چند، برای پاسخ‌گویی بدان به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما در این میان، دانشی که باعث حجیت گزاره‌های تأثیرگذار بر فرایند تربیت است،

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group